Hali Coffee là cà phê tại vườn nên giá thành sản phẩm cạnh tranh là lựa chọn hàng đầu cho các đại lý. Ở mỗi thời điểm giá cả có sự chênh lệch khác nhau nhưng đối với Hali Coffe sự ổn định về giá góp phần tạo nên sự bền vững đối với Khách hàng

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NHÂN
STT
Tên hàng
 Giá bán lẻ
Gía sỉ
 Ghi chú
1
Robusta bắn màu (S18)
55,000
52,000

2
Robusta wax (S18)
56,000
53,000

3
Robusta bóng (S18)
56,000
54,000

4
Culi (S18)
55,000
52,000

5
Arabica CĐ (S18)
100,000
95,000

6
Arabica BM (S18)
70,000
68,000

7
Moka (S18)
83,000
80,000

Note:


Bảng giá trên bình ổn về giá
Gía bán lẻ là mua theo ký
Gía sỉ là mua theo bao, mỗi bao 60 ký


Đăng nhận xét